Kagura-koi.nl

Home

2 prijzen bij Koi en Vijverdagen 2010
Tancho

D
it is de hobby website van Kagura-koi.


Ik ben Rudi Verberne en kweek koi karpers uit de Kagura bloedlijn van Maruyama.

In 2004 heb ik de cursus "Voortplanting bij vissen" gevolgd aan het Wellant college te Houten bij dhr. Jos Scheerboom. Ik ben toen ook lid geworden van de NEVEVI (Nederlandse Vereniging van Vis kwekers) en NGVA. (Nederlands Genootschap voor Aquacultuur).

In 2008/2009 heb ik het diploma gehaald in "Bedrijfsvoering Visteelt" en daarmee ben ik sinds maart gecertificeerd visteler.
Dit is voor alle visteelt dus niet alleen kois maar ook zalm, forel en meervallen teelt.
Ik heb deze cursus gedaan om mijn hobby nog beter uit te kunnen voeren.man
O
p mijn verzoek is Bennie van Nihongoi bij Maruyama gaan vragen of er een kweekstel beschikbaar was om over te nemen. De belangrijkste voorwaarden waren dat de erfelijkheid en stamboom (Kagura) goed moest zijn. Dit is gelukt en in maart 2005 zwommen ze na een lange vliegreis in Almere rond.

Mijn doel is om de visteelt technieken, zoals in de Nederlandse aquacultuur van toepassing zijn, te gebruiken voor het kweken en grootbrengen van mooie kohaku kois. Het ultieme doel is een prachtige kohaku of tancho tussen al die kleintjes te vinden.

Alle foto's zijn van de eigen vissen, tenzij anders vermeld.